Asociace metodiků - Association of Teacher Educators
 

Historie vzniku AMATE z.s.

Ve dnech 9. - 10. listopadu 2000 proběhlo v Brně výroční setkání účastníků projektů ELT (English Language Teaching), které pořádala Britská rada a na němž se sešli účastníci projektů INSETT, PRESETT a ESP. Hlavními body programu bylo seznámit účastníky s novou koncepcí Britské rady v ČR a především hlasovat o vzniku samostatné organizace metodiků. Pro tuto organizaci se vyslovilo 63 zúčastněných (1 hlas byl proti a 2 účastníci se zdrželi hlasování) a vznik samostatné organizace metodiků byl schválen.

16. května 2001 byla organizace oficiálně zaregistrována pod názvem AMATE - Asociace metodiků; Association of Teacher Educators.

Dne 17. 11. 2001 se v Brně - Komárově konala ustavující schůze AMATE, na níž byl zvolen výbor a představenstvo sdružení AMATE na první volební období, byl schválen rámcový plán činnosti jednotlivých sekcí AMATE (jejichž počet byl nakonec zredukován na 8), členové obdrželi členské průkazy a mohli se dobrovolně přihlásit do jedné ze sekcí. Jednotlivé sekce pak dostaly prostor pro  diskusi a nastínění konkrétní činnosti na budoucí období.

AMATE získává administrativní zázemí v Brně a navazuje kontakty s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ostatními asociacemi učitelů a dalšími profesními skupinami - budoucími partnery.

Historie v bodech:

  • 1991 - 2001: vzdělávání učitelů, budoucích školitelů v rámci projektů Britské Rady (INSETT, PRESETT, ESP)
  • rok 2000: návrh na založení samostatné organizace metodiků - iniciováno Britskou radou
  • listopad 2000: schválení návrhu na založení samostatné organizace, zvolení členů přípravného výboru na výročním setkání projektů ELT - BC
  • březen - duben 2001: formování organizace, aktivní práce členů přípravného výboru- podpora Britské rady
  • 16. květen 2001: zaregistrování organizace pod názvem AMATE - Asociace metodiků, Association of Teacher Educators. Logo sdružení.
  • červen - září 2001: přijímání členů
  • 21. červen 2001: úvodní prezentace AMATE na pracovním rozlučkovém setkání Britské rady
  • 17. listopad 2001: ustavující schůze AMATE - oficiální zahájení činnosti
  • 1. ledna 2014: AMATE změnilo právní formu na zapsaný spolek, oficielní název se mění na AMATE z.s.

 

 

  

 Sponzoři

Britská rada - sponzor AMATE

Oxford University Press - sponzor AMATE

Link Language School - sponzor AMATE

img_list/logo/sponsors/CUP.jpg

 Newsletter
 Partneři

www.iatefl.org - IATEFL - International Association of Teachers of English as a Foreign Language

www.atecr.cz - ATEČR - Association of Teachers of English of the Czech Repulic

www.aus-ape.cz - AUŠ-APE - Asociace učitelů španělštiny

www.msmt.cz - MŠMT - Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR

www.nidv.cz - Národní institut pro další vzdělávání

img_list/logo/partners/AJS_logo.jpg img_list/logo/partners/BRIDGE_barva_small.jpg img_list/logo/partners/LAKMA_logo4.jpg img_list/logo/partners/langevo-logo_amate.jpg img_list/logo/partners/drive.jpg