Asociace metodiků - Association of Teacher Educators
 

Jak se může naše organizace stát sponzorem AMATE z.s.?

Způsob a rozsah sponzorování závisí na vždy na individuální dohodě mezi sponzorem a AMATE z.s.. V případě zájmu o sponzorovnání napíšete na kontaktní mail AMATE z.s. (amate@amate.cz) a dohodneme se na formě sponzorství. Formy sponzorování mohou být např. tyto:

  • peněžitý dar asociaci na její provoz,
  • sponzorování konkrétní akce a to nejen finančně, ale například zajištěním občerstvení apod.,
  • podpora našich metodiků vzdělávacími materiály (např. metodické materiály, výukové materiály),
  • publikování námi požadovaného obsahu ve svých materiálech (např. umístění inzerce akce AMATE z.s. ve vašem periodiku).

Sponzory uvádíme vždy na webu AMATE z.s., a to buď na hlavní straně, či u konkrétní jednotlivé akce kterou sponzorují (v závislosti na rozsahu a typu sponzorství). Sponzoři na hlavní straně webu jsou uváděni vždy v daném kalendářním roce, kdy sponzorský dar poběhl. Sponzoři konkrétní jednotlivé akce jsou uvedeni vždy v popisu dané akce na našem webu.

Co přesně obnáší partnerství s AMATE z.s.?

Jedná se především o spolupráci na konkrétním projektu s partnerskou organizací, např. národní projekt CLIL, či zajištění konání akce v konkrétním regionu, příprava předkonferenčních akcí, apod.

Kdo se může stát parneterem AMATE z.s.?

Partnerem může být jakákoliv organizace vztahující svou činnost k výuce cizích jazyků.

Proč se AMATE z.s. stala nezávislou a samostatnou organizací?

AMATE z.s. je úzce profilová organizace sdružující odborníky (metodiky) a snaží se plošně zastřešovat zástupce všech cizích jazyků v ČR a proto by bylo velice těžké ji v rámci ČR zařadit pod nějakou jinou organizaci sdružující vyučující jen jednoho konkrétního cizího jazyka. V mezinárodním kontextu také spolupracujeme s jinými organizacemi, ale je pravdou, že se spíše zaměřujeme na specifika metodiky výuky cizích jazyků v rámci ČR.

Co přesně znamená moto AMATE z.s. "Zajištění kvality vzdělávání učitelů cizích jazyků"?

Chtěli bychom se soustředit na tvorbu kvalitních vzdělávacích seminářů pro učitele cizích jazyků a prosadit také přísnější kritéria pro jejich schvalování. Kurz pod záštitou našeho sdružení by měl splňovat náročná kritéria na kvalitu a obsah.

Co může AMATE z.s. nabídnout již zavedenému metodikovi, školiteli?

Rozhodně můžeme nabídnout komunitu odborníků a tedy pocit sounáležitosti, možnost dalšího sebevzdělávání, přenos informací a výměnu zkušeností s kolegy. V neposlední řadě je možné i prostřednictvím AMATE z.s. získat zajímavé profesní nabídky (lektorování, práce na vzdělávacích materiálech apod.) a rovněž pak kontakty na spolupracující partnerské organizace.

Co může AMATE z.s. nabídnout odborníkovi (metodikovi) v oblasti ESP?

Rozhodně se prostřednictvím AMATE z.s. dozvíte více o novinkách v oboru a také si můžete vyměnit zkušenosti s dalšími členy, kteří mají podobné zaměření. V neposlední řadě pak můžeme i nabídnout účast na národních i mezinárodních konferencích.

Jak je AMATE z.s. financována?

Finance získáváme od sponzorů, z členských příspěvků a akcí, které AMATE pořáda (školení, semináře).

Pokud někdo nesplňuje kritéria pro přijetí do AMATE z.s., může se i tak účastit vašich aktivit?

Taková osoba bohužel nemůže aktivně vystupovat jako člen AMATE z.s. a přímo se účastnit našich aktivit. Může ale požádat o zasílání novinek z našeho webu, či sledovat naše stránky na Facebooku, kde zveřejňujeme pravidelně novinky a aktuality.

Musím mít vysokoškolské diplomy přiložené k přihlášce notářsky ověřené?

Ano

 Sponzoři

Britská rada - sponzor AMATE

Oxford University Press - sponzor AMATE

Link Language School - sponzor AMATE

img_list/logo/sponsors/CUP.jpg

 Newsletter
 Partneři

www.iatefl.org - IATEFL - International Association of Teachers of English as a Foreign Language

www.atecr.cz - ATEČR - Association of Teachers of English of the Czech Repulic

www.aus-ape.cz - AUŠ-APE - Asociace učitelů španělštiny

www.msmt.cz - MŠMT - Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR

www.nidv.cz - Národní institut pro další vzdělávání

img_list/logo/partners/AJS_logo.jpg img_list/logo/partners/BRIDGE_barva_small.jpg img_list/logo/partners/LAKMA_logo4.jpg img_list/logo/partners/langevo-logo_amate.jpg img_list/logo/partners/drive.jpg