Asociace metodiků - Association of Teacher Educators
 

Podmínky členství

Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let, která podá písemnou přihlášku (v elektronické podobě), souhlasí se stanovami a podporuje cíle sdružení AMATE.

Odborné a kvalifikační předpoklady:

Žadatel o členství ...

1/ je aprobovaným učitelem cizího jazyka,

2/ má minimálně pět let učitelské praxe v aprobované výuce,

3/ absolvoval kurz/y dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,

buď

- v akreditovaném odborném kurzu pro metodiky školitele

nebo

- získal jeden z následujících titulů: MA TEFL, MA TESOL, PhD v aplikované lingvistice, PhD v didaktice cizího jazyka, či jejich ekvivalenty,

4/praxi v pregraduální přípravě učitelů či jejich dalším postgraduálním vzdělávání,

5/ může doložit, že pracuje na svém profesním růstu.


Poznámka:

Členství vzniká přijetím člena, resp. potvrzením o přijetí člena, představenstvem sdružení do dvou měsíců od doručení přihlášky a následným zaplacením členského příspěvku.

Členství zaniká písemným oznámením člena o ukončení členství doručeným představenstvu, dále automaticky nezaplacením členského příspěvku na kalendářní rok, vyloučením nebo úmrtím člena.

 Sponzoři

Britská rada - sponzor AMATE

Oxford University Press - sponzor AMATE

Link Language School - sponzor AMATE

img_list/logo/sponsors/CUP.jpg

 Newsletter
 Partneři

www.iatefl.org - IATEFL - International Association of Teachers of English as a Foreign Language

www.atecr.cz - ATEČR - Association of Teachers of English of the Czech Repulic

www.aus-ape.cz - AUŠ-APE - Asociace učitelů španělštiny

www.msmt.cz - MŠMT - Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR

www.nidv.cz - Národní institut pro další vzdělávání

img_list/logo/partners/AJS_logo.jpg img_list/logo/partners/BRIDGE_barva_small.jpg img_list/logo/partners/LAKMA_logo4.jpg img_list/logo/partners/langevo-logo_amate.jpg img_list/logo/partners/drive.jpg